S4M ACADEMYĐào tạo tóc nam tốt nhất Việt Nam
Menu
slide05
slide04
slide03
slide02
Slide01

Đào tạo


 
Khoá học Skinner

Khoá học Skinner

• Khoá học thợ gội đầu tiên.
• Học phí 6.950.000  đồng.
• Thời gian học từ 15- 30 ngày.
Khóa học cắt tóc nam nâng cao không cam kết

Khóa học cắt tóc nam nâng cao không cam kết

 • Học phí 9.950.000  đồng.
 • Thực hành trên đầu thật với 240 đầu trở lên.
 • Tư vấn mở Salon riêng.
Khóa học cắt tóc nam cam kết việc làm

Khóa học cắt tóc nam cam kết việc làm

 • Học phí 24.950.000  đồng.
 • Thực hành trên đầu thật với 350 đầu trở lên.
 • Cam kết làm việc tại Hệ thống Salon 30Shine.
Khóa học cắt tóc nam nâng cao cam kết

Khóa học cắt tóc nam nâng cao cam kết

 • Học phí 17.950.000 đồng.
 • Thực hành trên đầu thật với 350 đầu trở lên.
 • Cam kết làm việc tại Hệ thống Salon 30Shine.
Khóa học cắt tóc nam không cam kết

Khóa học cắt tóc nam không cam kết

 • Học phí 14.950.000 đồng.
 • Thực hành trên đầu thật với 240 đầu trở lên.
 • Tư vấn mở Salon riêng.
 
Yêu Cầu Gọi lại