S4M ACADEMYĐào tạo tóc nam tốt nhất Việt Nam
Menu
s4m 2021

Đào tạo


 
Khóa học cắt tóc nam Cơ bản

Khóa học cắt tóc nam Cơ bản

  • Học phí 15.000.000 đồng
  • Tặng đồ nghề trị giá 3.500.000 đồng
  • Thực hành trên đầu thật với 240 đầu trở lên.
  • Tư vấn mở Salon riêng.
Khóa học cắt tóc nam Chuyên nghiệp

Khóa học cắt tóc nam Chuyên nghiệp

  • Học phí 25.000.000 đồng giảm còn 19.000.000 đồng
  • Tặng đồ nghề trị giá 3.500.000 đồng
  • Thực hành trên đầu thật với 350 đầu trở lên.
  • Hỗ trợ làm việc tại Hệ thống Salon 30Shine.