S4M ACADEMYĐào tạo tóc nam tốt nhất Việt Nam
Menu
slide05
slide04
slide03
slide02

Đào tạo


 
Khoá học Skinner

Khoá học Skinner

• Khoá học thợ gội đầu tiên.
• Học phí 5.000.000  đồng.
• Thời gian học từ 10- 15 ngày.
Khóa học cắt tóc nam Cơ bản

Khóa học cắt tóc nam Cơ bản

  • Học phí 8.000.000  đồng.
  • Thực hành trên đầu thật với 240 đầu trở lên.
  • Tư vấn mở Salon riêng.
Khóa học cắt tóc nam Cao cấp.

Khóa học cắt tóc nam Cao cấp.

  • Học phí 20.000.000  đồng.
  • Thực hành trên đầu thật với 350 đầu trở lên.
  • Hỗ trợ làm việc tại Hệ thống Salon 30Shine.
Khóa học cắt tóc nam Chuyên nghiệp

Khóa học cắt tóc nam Chuyên nghiệp

  • Học phí 15.000.000 đồng.
  • Thực hành trên đầu thật với 350 đầu trở lên.
  • Hỗ trợ giới thiệu làm việc tại Hệ thống Salon 30Shine.
Yêu Cầu Gọi lại