S4M ACADEMYĐào tạo tóc nam tốt nhất Việt Nam
Menu
s4m 2021
banner 1

Hoàng Văn Tuấn

Giảng viên đào tạo tóc nam
"Mỗi bước đường là một sự học hỏi, mỗi môi trường là một sự rèn luyện bản thân.Ở S4M tôi được trải nghiệm và học hỏi nhiều điều. Và điều tuyệt vời nhất là ở nơi đây chúng tôi đã đào tạo được hàng trăm Stylist giỏi cho nghề. Cảm ơn S4M Academy!"
Nghiệp vụ sư phạm 89%
Kinh nghiệm làm việc 88%
Support học viên 90%