S4M ACADEMYĐào tạo tóc nam tốt nhất Việt Nam
Menu
s4m 2021

Nguyễn Đắc Linh

Giảng viên đào tạo tóc nam
"S4M Academy giống như ngôi nhà thứ hai của tôi. Ở nơi đây tôi được học những điều có ý nghĩa.Tôi đã cố gắng thay đổi bản thân và theo đuổi đam mê của mình. Cảm ơn những người anh, những người đồng nghiệp đã luôn sát cánh bên tôi để tôi có được ngày hôm nay."
Nghiệp vụ sư phạm 85%
Kinh nghiệm làm việc 95%
Support học viên 93%
Chưa cập nhật!