S4M ACADEMYĐào tạo tóc nam tốt nhất Việt Nam
Menu
s4m 2021

Tầm nhìn - Sứ mệnh

1. Tầm nhìn của S4M Academy

Trong thời gian gần, S4M Academy sẽ cố gắng trở thành học viện đào tạo tóc nam lớn nhất Việt Nam có quy mô phủ khắp cả nước. Không dừng hoài bão ở đó, S4M Academy mong muốn sẽ đặt viên gạch đầu tiên tại Thailand vào năm 2020 và phủ khắp các nước Indonesia, Philippines. Từ đó, S4M sẽ trở thành hệ thống Học viện đào tạo tóc nam lớn nhất Thế Giới.

2. Sứ mệnh của S4M Academy

Chúng tôi hình thành với sứ mệnh tạo nên cuộc cách mạng cho ngành đào tạo nghề cắt tóc nam tại Việt Nam. Rút ngắn thời gian đào tạo từ 2 năm xuống còn 90 ngày và vẫn đảm bảo chất lượng. Chúng tôi làm việc này bằng cách kết nối những con người tâm huyết và kỹ năng siêu việt, cùng nhau xây dựng nên S4M Academy. Lấy thực hành làm trọng tâm, xây dựng riêng hệ thống salon thực tập và đưa nền tảng CNTT tiên tiến nhất vào quy trình đào tạo.